Dyrektywa plastikowa - jakie są jej założenia?

Walka z zanieczyszczeniem środowiska jest niezwykle istotna. Na szczęście działania wspierające ekologię nierzadko znajdują oparcie w postaci przepisów prawnych. Jednym z dokumentów, który reguluje omawianą kwestię jest tzw. dyrektywa plastikowa, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Z kolei 20 grudnia 2022 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2023 r.)

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Warto zatem wiedzieć, czego dotyczy opisywana dyrektywa oraz z jakimi zmianami się wiąże.

 

Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowych

Jednym z najważniejszych elementów transformacji jest zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak patyczki higieniczne, plastikowe sztućce (widelce, noże, łyżki), talerze, słomki czy pojemniki na posiłki i napoje ze styropianu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w dalszym ciągu tego rodzaju produkty nie są poddawane recyklingowi czy prawidłowej utylizacji, a często trafiają do środowiska, m.in. do oceanów, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla fauny i flory morskiej.

 

Umieszczanie informacji dotyczących obecności tworzyw sztucznych

Kolejnym elementem jest obowiązek umieszczania na produktach informacji dotyczących m.in. obecności tworzyw sztucznych oraz wynikającego z tego negatywnego wpływu na ekosystem. W ten sposób konsumenci będą mieli możliwość świadomego wyboru produktów, które nie wpływają negatywnie na otoczenie.

 

Czas na zmiany

Stopniowe ograniczenie wytwarzania i wprowadzania do obiegu wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych jest okazją do zapoznania się z alternatywną propozycją artykułów bardziej ekologicznych. Producenci, m.in. Atemi mają do zaoferowania szeroką gamę produktów przyjaznych dla środowiska, takich jak opakowania ozdobne, torby papierowe lub materiałowe, które również mogą być personalizowane wg indywidualnego projektu i spełniać funkcje reklamowe dla każdego biznesu.

 

Dyrektywa plastikowa to z niewątpliwie istotny dokument wpływający nie tylko na ekologię, ale także zrównoważony rozwój. Wprowadzenie zakazów to kolejne kroki w kierunku ochrony środowiska. Warto zatem zmienić swoje przyzwyczajenia oraz nawyki i sięgać po mniej szkodliwe dla nas i naszego otoczenia rozwiązania.