Polityka prywatności

Witaj!

Znajdziesz tutaj zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony https://atemi.pl Współadministratorami strony są Atemi Andrzej Jaczewski oraz Atemi Andrzej Jaczewski Beata Jaczewska Spółka Cywilna, ul. Kremowa 54, 02-969 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@atemi.pl.

 

Polityka prywatności Atemi

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Atemi Andrzej Jaczewski, z siedzibą w Warszawie i Atemi Andrzej Jaczewski Beata Jaczewska s.c., z siedzibą w Warszawie („Administrator”). Możesz się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: kontakt@atemi.pl

 

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które nam udostępnisz podczas rejestracji, korzystania z naszego serwisu (www.atemi.pl; „Serwis”). Staramy się, żeby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były od Ciebie pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żebyś nam udostępniał tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Serwisu.

 

Otrzymane od Ciebie dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu, 
 • związanych z obsługą Twoich pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń,
 • monitorowania aktywności użytkowników w Serwisie – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy,
 • realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) –na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem Tobie usług, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych, nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub marketingowe. W każdym przypadku zobowiązujemy takie podmioty do utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych, uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Masz następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Twoim zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożysz sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś(eś), czy np. gdy usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na przykład w przypadku, gdy Twoje dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Twoje dane są przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będziesz chciał(a) żebyśmy je usunęli, Administrator nie będzie już potrzebował Twoich danych, jednak będą one Tobie potrzebne do ochrony Twoich praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Ciebie sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt: kontakt@atemi.pl.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług na Twoją rzecz, np. nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na zapytanie.

 

Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach tego dokumentu (Polityka Prywatności) poprzez zamieszczenie stosownej informacji wraz z nową treścią dokumentu w Serwisie.

 

Wtyczki

 

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google lub Twitter. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Twojego profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałaś(eś) się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/)."

 

Cookies

 

W sposób automatyczny zbieramy i przetwarzamy informacje zawarte w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Jesteśmy podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp. Robimy to w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania w Serwisie,
 • zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu, m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w Serwisie,
 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie przez nas informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne” - umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci dobrać opakowanie

najlepiej dopasowane do Twoich produktów i Twojej firmy.