Recykling papieru i tektury w Europie w dobie pandemii.

Działania proekologiczne to nie tylko korzystanie z biodegradowalnych materiałów, ale także poddawanie recyklingowi wielu z nich, tak aby mogły być wykorzystane w produkcji innych przedmiotów. Procesowi temu poddaje się między innymi szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także papier i tekturę. Jak Europa radzi sobie z recyklingiem ostatnich z wymienionych surowców w dobie pandemii?


 

Wskaźnik recyklingu papieru.

Dzięki odpowiedniej segregacji papieru i tektury można otrzymać ponad 5000 różnych produktów. Przykładowo ponad 90% gazet w Europie produkuje się z papieru pochodzącego z recyclingu. Dlatego ważne jest, aby wyznaczyć sobie normy, które można potem kontrolować. Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru spotyka się cyklicznie, aby ustalić wysokości określonych wskaźników z zakresu recyklingu. W 2019 roku przyjęto, że wskaźnik recyklingu papieru i tektury w 2020 roku powinien osiągnąć poziom 74%, czyli o 2% więcej niż w roku poprzedzającym. 

 

Recycling w Europie.

Europa tuż przed Ameryką Północną jest światowym liderem w zakresie recyclingu papieru. Okazuje się bowiem, że średnia światowa w zakresie zużywania włókien papierowych pochodzących z recyklingu, oscyluje wokół wartości 2,4, z kolei europejska 3,6. Jak pandemia Covid-19 wpływa na poziom zużycia papieru, a także na wdrażanie nowych technologii, których celem jest zwiększenie poziomu recyklingu surowca w długoterminowym ujęciu?

 

Ekonomia podczas pandemii koronawirusa i jej wpływ na recykling papieru.

Każdego roku nowe inwestycje prowadzą do wzrostu poziomu recyclingu surowców w Europie. Niestety ze względu na pandemię, wiele źródeł finansowania trzeba było przekierować na działania związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem podupadających przedsiębiorstw lub logistyką szczepionek. To ograniczyło możliwości wdrażania wspomnianych rozwiązań.

Niemniej okazuje się, że branże wykorzystujące do produkcji papier i tekturę są bardziej odporne na skutki pandemii koronawirusa, niż inne branże wytwórcze, wykorzystujące szkło, metale czy tworzywa sztuczne. Produkcja opakowań z papieru i tektury wykazała nawet wzrost, co może wpłynąć również na wzrost recyclingu.

 

Źródło poniższej grafiki: MONITORING REPORT 2019 European Declaration on Paper Recycling 2016-2020